KONTAKTA OSS
STADGAR
UTTALANDEN

Utvalda citat från Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige

Vår nationella existens ställs inför en stor fara av den iranska staten som tillämpar apartheid och assimilationspolitik mot azerbajdzjaner som bor i Syd-Azerbajdzjan i Iran. Världscivilisationen utgörs av olika nationers kultur. Språk är kulturens huvudpelare. Iranska staten tillåter ingen undervisning på något annat språk än persiskan. Därav är azerbajdzjaner fråntagna undervisningen på sitt modersmål. De som kräver få undervisning på modersmålet fängslas, torteras och även ibland utsätts för terror.

— Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige årsmötesuttalande gällande skolstart i Iran